قرص ژلوفن را بشناسید و با عملکرد آن در بدن آشنا شوید!

يافتهها: رایجترین مسکن تجویز شده ژلوفن 400 بود. تنها تفاوت ژلوفن با ایبوپروفن در شکل ظاهری آن است و هردو یک نوع مسکن هستند. شیمی درمانی و سایر درمانهای سرطان با عوارض جانبی قابل توجهی همراه هستند که از جملهی آنها میتوان به نارسایی قلبی، التهاب، زخم دهان و مشکلات دستگاه گوارش اشاره کرد. عفونت ولووا به عنوان ولواژینیت شناخته شده و در اثر باکتری ها، مخمرها یا انگل ها ایجاد می شوند. چسب فوندانت: برای تزئینات ظریف، از بریلو به عنوان چسب استفاده می شود. نتایج حاکی از اثر افزایشی مصرف همزمان نیتروژن و فسفر و همچنین نیتروژن و پتاسیم بر صفات مورد مطالعه است، که این اثرات افزایشی عمدتا مرتبط با صفات تکثیری گیاه مانند وزن و تعداد پاجوش و تعداد برگ پاجوش مشاهده شد، البته اثر افزایشی نیتروژن و فسفر بر طول برگ به عنوان صفت مرتبط با عملکرد گیاه مادری نیز دیده شد. در مورد اثر کوهای فسفر و پتاسیم بر تعداد پاجوش نتیجه مشابه تعداد برگ پاجوش و ارتفاع پاجوش حاصل شد (نمودار 1)، اما برای دستیابی به حداکثر تعداد پاجوش مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن کفایت کرد و عدم مصرف نیتروژن، کاهش 50 درصدی تعداد پاجوش نسبت به مقدار حداکثر قابل حصول را در پی داشت (نمودار 1). از آنجایی که تعداد برگ پاجوش، تعداد پاجوش و ارتفاع پاجوش توانایی تولید پاجوش های پرتعداد و با کیفیت را نشان میدهد، لذا این نتایج حاکی از آن است که 100 کیلوگرم کود (هر یک از سه عنصر) اقتصادی ترین مقدار برای تولید پاجوش می باشد.

و همکاران.، 1383،کاشت، داشت و برداشت انار، نشر آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، کرج. ژله بریلویی که با این روش درست میشود، پس از قرار گرفتن داخل یخچال سفت میشود اما ژلهای که با روش اول و با استفاده از نشاسته ذرت تهیه میشود، بعد از ماندن داخل یخچال نیز باز حالت خیس و براق خواهد داشت. در این مقاله با عوارض جانبی این دارو بیشتر آشنا می شوید و یاد می گیرید چه زمانی احتمال بروز این عوارض بیشتر است. همچنین برای ژلهای موقت نیز، مقداری زمان جهت ادغام مواد پرکننده با بافت لب لازم است. به همین دلیل استفاده از پوشش خوراکی و مواد نگهدارنده برای جلوگیری یا به تعویق انداختن فساد در آنها طی نگهداری ضرورت پیدا می­کند. این ژل فاقد مواد رنگی و سایر مواد حساسیت زا می باشد. این محصولات قیمت مناسبی دارند و بسیاری از نمونه های پرفروش آن در بازه قیمتی 50 هزار تومان تا 500 هزار تومان هستند.

در کل این نتایج حاکی از آن است که چه برای عملکرد بیشتر ژل و چه دستیابی به پاجوش های پرتعداد و با کیفیت، مصرف 100 کیلوگرم کود (هر یک از سه عنصر به تنهایی) مناسب و مقرون به صرفه خواهد بود. این آزمایش در سال زراعی 1395 در مزرعه شخصی در اراضی روستای عبدل اباد شهرستان مه ولات اجرا شد. یکی از گزینه هایی که به حفظ بهداشت شخصی بانوان کمک شایانی می کند، استفاده از ژل بهداشتی بانوان است. میانگین 30 ساله آمار هواشناسی در منطقه مه ولات نشان میدهد که متوسط بارندگی سالیانه 185 میلیمتر و حداقل سردترین و حداکثر گرمترین درجه حرارت هوا به ترتیب 20- درجه سانتیگراد و 40 درجه سانتیگراد میباشد. تحقیق نشان می دهد که برای دستیابی به 80 % مقدار حداکثر عملکرد آلوئه ورا مصرف 25 کیلوگرم سولفات کفایت می کند (et al., 2020 Chowdhury). به طور مثال آزمایش Chowdhury et al., (2020) نشان داد که دستیابی به حداکثر عملکرد ژل آلوئه ورا نیازمند مصرف 200 کیلوگرم اوره یا دی فسفات آمونیوم می باشد، در حالی که مصرف به ترتیب 75 یا 90 کیلوگرم از این دو کود موجب دستیابی به 80 درصد مقدار حداکثر عملکرد خواهد شد.

می شود. آنها در تحقیق جداگانه ای نشان دادند که مصرف تا 120 کیلوگرم فسفر در هکتار موجب افزایر محتوای فسفر گیاه و عملکرد ژل می شود اما برای دستیابی به 80 درصد حداکثر مقدار عملکرد 45 کیلوگرم فسفر کفایت میکند (Sultana et al., 2021). تحقیقاتی نیز پیرامون استفاده توام نیتروژن، فسفر و پتاسیم با کودهای دامی وجود دارد، به طور مثال بر اساس گزارش Chowdhury et al., (2021) مصرف 5 تن کود مرغی توام با 40 ، 20 و 30 کیلوگرم در هکتار NPK برای دست یافتن به حداکثر ماده خشک در آلوئهورا کافی خواهد بود. 2020) Sultana et al., نشان داد که مصرف تا 160 کیلوگرم در هکتار پتاسیم موجب افزایش غلظت پتاسیم برگ در گیاه آلوورا شد، اما حداکثر عملکرد ژل و 80 درصد حداکثر مقدار عمکلرد ژل به ترتیب از 120 و 70 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. در مورد تعداد پاجوش، هم افزایی نیتروژن و فسفر و همچنین نیتروژن و پتاسیم نتیجه متفاوتی مشاهده شد، نحوی که در این سطح 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، مصرف 200 کیلوگر فسفر یا پتاسیم موجب حصول بیشترین تعداد پاجوش گردید، به نحوی که در سطح شاهد نیتروژن حتی مصرف 200 کیلوگرم فسفر اگر چه موجب افزایش تعداد پاجوش شد ولی حداکثر تعداد پاجوش حاصل نگردید.

دیدگاهتان را بنویسید