مورد بعدی استهلاک و فرسایش است

۲- یک بسته پودر ژله رو به لیوان انتقال میدیم. برای ژله ویترینی میتونید از انواع میوهها یا فقط از یک نوع استفاده کنید. اگر فکر می کنید که ممکن است باردار باشید، از پزشک درباره استفاده از دارو سوال کنید. اگر تعریق بدنتان بالا باشد، ممکن است صابون ابرو به همراه عرق وارد چشم شده و باعث سوزش شود. تا زمانی که بیحسی از بین نرفته است از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید؛ زیرا لبهای شما حسی ندارند و ممکن است در هنگام غذا خوردن لبهای شما دچار گازگرفتگی شده و به لب آسیب برساند. آلوئه ورا همچنین غنی از آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که می تواند به روند و سرعت بهبود زخم کمک کند. هدف از انجام این پژوهش ساخت داربست پلییورتان و ژل رویال و هیالورونیک اسید با روش الکتروریسی، برای دست یافتن به داربستی است که در محیط برون تن و درون تن دارای ویژگیهای مناسب بیولوژیکی برای درمان زخم باشد. يک زخم بيوبسي 6 ميلي متري در سمت راست مخاط باکال لب بالای هر موش ايجاد شد. پس از 5 بار تکرار برای هرنمونه، نتایج بهصورت نمودار تنش-کرنش برای هر یک از نمونه­ها مورد بررسی قرار گرفت (شکل4-ب).

دیسپارونی باعث کاهش کیفیت سکس و عدم لذت بردن خانم و گاهی هر دو طرف میشود. در کپسولهای نرم ژلوفن، ماده موثره بصورت محلولی داخل غلافهای ژلاتینی قرار گرفته و به محض رسیدن به معده این غلاف باز میشود و مواد درون خود را رها میکند به همین دلیل برخی منابع جذب ژلوفن را سریعتر از قرص بروفن میدانند که باعث میشود اثر بخشی دارو سریعتر باشد. مصرف ایبوپروفن میتواند موجب عوارض شدیدی در معده و روده بخصوص خونریزی و سوراخ شدن آن شود. عوارض گوارشی آن نسبت به بقیه NSAIDها کمتر میباشد ولی گاهی دردهای شکمی، حالت تهوع، خونریزی و زخمهای روده کوچک به دنبال مصرف آن گزارش شده است. در این حالت کوچک ترین ضربه ای می تواند باعث شکستن استخوان شود. آنزیم پروتئولیتیک علاوه بر اینه باعث بهبودی پوست سر می شود، باعث تحریک فولیکولهای مو که غیرفعال هستند می شود و افزایش رشد مو نتیجه آن خواهد بود. افزودن y% از پلیمر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز B، K۴M، K۱۵M و K۱۰۰M باعث افزایش ویسکوزیته، قوام و افزایش میزان تیکسوتروپی شد.

روش کار: فرمولاسیون ها با غلظت های متفاوت از مشتقات سلولز با میزان یکسانی از آب و گلیسرین در فرمولاسیون استاندارد کپسول نرم ژلاتینی، ساخته شد و توسط ویسکومتر مخروط و صفحه، در سه دمای ۲۵ و ۴۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد، سرعت های برشی مشخص به نمونه اعمال و تنش برشی حاصله قرائت شد. برای قطره ای از همان فرمولاسیون از سرعت برشی بالا به پائین نیز تنش برشی بدست آمد و سپس مقادیر ویسکوزیته فرمولاسیون ها در سرعت های برشی مشخص محاسبه گردید. هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با توجه به ماهیت گیاهی، کمتر بودن واکنش بین دارو و پوسته کپسول به علت نداشتن گروههای فعال شیمیایی ، محتوای آبی پائین و مناسب بودن آن برای داروهای حساس به آب در صورت داشتن خواص رئولوژیک نزدیک به ژلاتین می تواند به عنوان جایگزین سنتتیک برای ژلاتین معرفی شود. در این مطالعه خواص رئولوژیک برخی مشتقات سلولز از جمله HPMC، با ژلاتین مقایسه شد. علاوه بر این سطح بین منحنی رفت و برگشت یا میزان تیکسوتروپی و پارامترهای معادله آرنیوس و قانون توان به ترتیب برای توضیح تاثیر دما و غلظت بر رفتار رئولوژیک ماده، محاسبه گردید. علاوه بر همگونی و جهت دار بودن نانوفیبرها، برای دستیابی به بهینهترین درصد ترکیبی لازم بود که داربست­ها از لحاظ استحکام مکانیکی و میزان چسبندگی سلولی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین در مقایسهی فیلمهای ترکیبی تهیه شده با فیلم شاهد (فیلم ژلاتینی، HGa)، مشاهده شد که با افزودن 25 درصد همیسلولز میزان حلالیت در آب و همچنین مقاومت کششی فیلمها، کاهش و درصد کشش در نقطهی پارگی دچار افزایش زیادی شد و پس از آن با افزایش نسبت همیسلولز، حلالیت و مقاومت کششی رو به افزایش گذاشته و از سوی دیگر درصد کشش در نقطهی پارگی کاهش یافت. در نسبت 25/75، همیسلولز/ ژلاتین، فیلمهای ترکیبی تولید شده، در مقایسه با دیگر فیلمها، کمترین نفوذپذیری به بخارآب (g/msPa10-10×59/4 )، کمترین حلالیت در آب (995/29 درصد)، کمترین مقاومت کششی (83/1 مگاپاسکال) و بیشترین درصد کشش در نقطهی پارگی (85/203 درصد) را از خود نشان دادند. با توجه به نتایج بهدست آمده به نظر میرسد ترکیب همیسلولز-ژلاتین، مخلوطی مناسب با ویژگیهایی قابل توجه برای تولید فیلمهای زیستتخریبپذیر باشد. نانوالیاف نهایی تولیدشده با توجه به داشتن شکلشناسی صاف و نانولیفی، رفتار سلولی خوب و آبدوستی بیشتر میتوانند انتخاب مناسبی برای استفاده در بافت استخوان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید