همه چیز دربارهی ژلهای روان کننده جنسی (لوبریکانت)

مهم ترین عملکرد ژلوفن دردزدا بودن آن است و از طریق عملکرد محیطی که کاهش فعالیت پروستاگالاندین (واسطه های شیمیایی مشابه کلسترول که در واکنش به بیماری ترشح می شود) و احتمال جلوگیری از ترکیب یا عمل سایر مواد را به دنبال دارد، گیرنده های درد را نسبت به محرک های مکانیکی یا شیمیایی حساس می کند و به این صورت از فعالیت تکانه های درد جلوگیری می کند. البته اگر افرادی که آب زیادی از دست داده و مبتلا به بیماریهای کلیوی و نارساییهای قلبی باشند، سالمند بوده و داروهای خاصی را به طور همزمان مصرف کرده باشند ممکن است بیشتر دچار عوارض ناشی از مصرف ژلوفن و ایبوپروفن شوند. بنابراین وجود نانوسیلیس میتواند استحکام فشاری خمیر سخت شده سیمان و استحکام پیوندی سنگدانه با خمیر و همچنین الیاف با خمیر سیمان را افزایش داده و ساختار ناحیه انتقال را به طور مؤثری بهبود ببخشد. همان طور که از نام این ویژگی معلوم است، افراد برای کسب سرمایۀ جنسی افراد میتوانند اندکاندک سرمایهگذاری کنند و همچنین این سرمایه قابلیت آن را دارد که تلاشهای گوناگون با کیفیتهای مختلف را روی بدن پیاده کند. درمجموع، میتوان گفت پذیرش اجتماعی نقش کلیدی در سرمایهشدن سرمایۀ جنسی دارد.

صرف هزینه برای زیباسازی دندانها، جراحیهای پلاستیک، عضوشدن در سالن بدنسازی یا گرفتن مربی خصوصی به فرد کمک میکند تا سرمایۀ جنسیاش را افزایش دهد و در عوض، فرد میتواند از سرمایۀ جنسیاش برای پذیرش در مصاحبۀ شغلی یا یافتن همسری با موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر استفاده کند یا اینکه سرمایۀ جنسی در مشاغل اقتصادی و اجتماعی که به حضور در معرض عموم و برقراری تعامل نیاز دارد، باارزش است؛ زیرا به جذب مشتری بیشتر و افزایش میزان فروش کمک میکند. حال برای رسیدن به حالت شکلپذیر بتن الیافی (حالت ج) نیاز است که به تقویت ناحیه تماس الیاف و ماتریس بتن بپردازیم. برای روشن شدن شکلپذیری بتن الیافی توجه شود که کرنش شکست یک ماتریس ترد (نظیر سیمان پرتلند) به مراتب از کرنش شکست یک فایبر محکم (نظیر فولاد، شیشه، پلیپروپیلن) کمتر است (کمتراز50/1). ممکن است جسم کامپوزیت بلافاصله پس از ترکخوردگی ماتریس بشکند، نظیر حالتی که از فایبرها پلیمری با درصد حجم کم استفاده شده باشد. فایبر در لحظه اولین ترک بیش از بار موجود در لحظه اولین ترک باشد، زیرا در لحظه ترکخوردگی تمام بار به ناگهان به فایبر منتقل میشود. در این حالت مقاومت پس از ترکخوردگی ابتدا با بیرون کشیده شدن فایبرها از سطح ترک تأمین شده و سپس با تغییر شکل آنها ادامه مییابد.

همچنین زمان رسیدن به قطر500 میلیمتر (بر حسب ثانیه) با توجه به علامت گذاری در داخل صفحه آزمایش اسلامپ ثبت می شود که بیانگر نرخ تغییر شکل با تعریف یک فاصله روانی است. مطابق آیین نامه اروپا جریان اسلامپ بتن خود تراکم باید در محدوده 60-75 سانتیمتر و زمان باید حداقل 3 و حداکثر 6 ثانیه باشد. شن مصرفی با حداکثر ابعاد 5/12 میلیمتر و منحنی دانه­بندی آن در محدوده استاندارد ASTM بوده و ماسه مصرف شده زیر الک 75/4 میلیمتر انتخاب شد که دارای هم ارز ماسهای به میزان 76 درصد بوده است و از سیمان پرتلند تیپ 2 و پودر سنگ با وزن مخصوص6/2 گرم بر سانتیمتر مکعب استفاده شده است. 110P ، استفاده شده است این ماده، کدر و ابری رنگ بوده و در دمای 20 درجه سانتیگراد، وزن مخصوص آن 1/1 گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد. از این­رو برای رفع این مشکل در چند دهه اخیر از رشتههای الیاف که به صورت یکنواخت در حجم بتن پراکنده استفاده میشود که ایده آن به قرنها قبل مانند استفاده از کاه یا موی دم اسب در خشتهای گلی برمیگردد.

جهت بررسی خواص متفاوتی از قبیل قابلیت عبور و پایداری بتن خودمتراکم در برابر جداشدگی از آزمایشL-BOX و جهت ارزیابی تغییرشکل پذیری یا روانی بتن خودمتراکم از آزمایش اسلامپ استفاده گردید. با این تفاوت که در این آزمایش پس از جاری شدن بتن بر روی میز اسلامپ دو قطر عمود برهم اندازه گیری میشوند و میانگین آنها بیانگر روانی بتن مذکور میباشد. بنابراین، بهترین کار این است که هر دو گزینه را امتحان کنید. در این بررسی آزمایشگاهی برای تقویت ناحیه تماس از نانوسیلیس به عنوان پوزولان مصنوعی بسیار فعال که از محصولات فناوری نانو است استفاده شده است. ناحیه تماس که به اسامی مختلفی مانند لایه مرزی یا منطقه انتقالی نامیده میشود، ناحیه مرزی بین خمیر سیمان و سطح سنگ­دانه یا الیاف و یا میلگرد پدید میآید که نقش مهمی در نفوذپذیری، دوام و مقاومت بتن دارد. انتخاب ژل مناسب برای تزریق به عوامل مختلفی بستگی دارد. مزیت دیگر این ژل ها برای بزرگ کردن لب ها و گونه ها این است که اگر پس از تزریق به هر دلیل پشیمان شوید یا از نتیجه حاصله راضی نباشید با تزریق یک آنزیم کاملا به حالت اول باز می گردد (تزریق این آنزیم هیچ عارضه ای ندارد).

دیدگاهتان را بنویسید