Lemes, A.C., Takeuchi, K.P., Carvalho, J.C.M.D

شکل قلبی این ژله حالت رمانتیک و احساسی به آن میدهد و برای مناسبتهایی مثل ولنتاین، تولد، سالگرد ازدواج و مناسبتهای مهم دیگر گزینه مناسبی است. روش ساخت این دو ژل نیز متفاوت است. آگارزهای با ذوب کم و ژل کم که از طریق تغییرات شیمیایی ساخته شدهاند نیز موجود هستند. محتوای سولفات پایین آگارز با EEO کم، به ویژه آگارز با نقطه ذوب پایین (LMP)، در مواردی که DNA استخراج شده از ژل برای آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار میگیرد نیز مفید است چون وجود سولفات های آلوده ممکن است روی مراحل بعدی مانند PCR تأثیر بگذارد. تهیه ژل پلی آکریل آمید از طریق هیدراتاسیون آکریلآمید مفید است چون اندازه منافذ قابل تنظیم هستند. ژل آگارز دارای اندازه منافذ بزرگ و استحکام خوبی است که آن را به عنوان یک ماده ضد همرفت برای الکتروفورز DNA و مولکولهای پروتئین بزرگ مناسب میکند. پروتئینها ممکن است بر اساس بار یا اندازه (الکتروفورز آگارز با تمرکز ایزوالکتریک اساساً مستقل از اندازه است) و از نظر طول قطعات DNA و RNA از هم جدا میشوند. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (PAGE) معمولاً برای جداسازی پروتئینها بر اساس اندازه مولکولی و نسبت بار به جرم استفاده میشود.

ژل آگارز قدرت تفکیک کمتری نسبت به ژل پلی آکریل آمید برای DNA دارد اما دامنه جدایی آن بالاتر است، بنابراین برای قطعات DNA با اندازه معمول 50 تا 20000 جفتباز، استفاده میشود. DNA جدا شده روی ژل، به صورت نوارهای یا لکههایی زیر نور UV مشاهده میشوند و میتوان این قطعات DNA را پس از برش، از ژل استخراج کرد. این علائم پس از چند روز از بین میروند. ژل آگارز مورد استفاده برای محصول PCR معمولا بین 0/7 تا 2 درصد غلظت دارد که از حل کردن پودر آن در یک بافر مناسب به دست میآید. P در نظر گرفته شد. ژل آگارز از نظر حرارتی تنظیم میشود، در حالی که پلیاکریلآمید در یک واکنش پلیمریزاسیون شیمیایی تشکیل میشود. الکتروفورز پروتئین روشی برای تجزیه و تحلیل پروتئینهای موجود در یک نمونه یا عصاره است. با کمک اسلبهای عمودی یا ژل گنجانیده شده در میلهها یا استوانههای عمودی، محققان میتوانند DNA 100 جفت باز یا کمتر را جدا کرده و پروتئینهای منفرد را در سرم تجزیه و تحلیل کنند (به عنوان مثال انواع ژنتیکی، ایزوآنزیمها). ریختن ژل آگارز آسان است، گروههای نسبتاً کمتری دارد و برای جداسازی DNA در محدوده اندازهای که بیشتر در آزمایشگاهها مشاهده میشود، مناسب است.

همچنین باعث افزایش مقاومت در برابر خستگی ، تحریک اشتها و سیستم ایمنی بدن و تقویت سیستم دفاعی بدن میشود. آکریلآمید برای سیستم عصبی انسان سمی است، بنابراین هنگام کار با آن باید تمام اقدامات ایمنی رعایت شوند. هر چند داروهای ترکیبی در تسکین دنداندرد موثر است، ولی در مصرف آنها باید احتیاط بیشتری نشان داد. در سال 2008، بررسی های انجام شده درمورد سلامت واژن، روی 2561 بیمار نشان داد احتمال به دنیا آوردن نوزاد نارس در افرادی که قبل از بارداری به طور مرتب از دوش واژینال استفاده کردند، بیشتر است. بعضی از خانم ها هم از مداد ابرو، برای پرتر نشان دادن ابروی خود استفاده می کنند، که استفاده زیاد از آن باعث ریزش ابرو می شود. حذف آگاروپکتین در آگارز باعث کاهش قابل توجه EEO و همچنین کاهش جذب غیر اختصاصی مولکولهای زیستی به ماتریس ژل میشود. الکتروآنزوموز دلیل استفاده از آگارز به جای آگار است زیرا مؤلفه آگاروپکتین موجود در آگار حاوی مقدار قابل توجهی از گروههای سولفات و کربوکسیل با بار منفی است. با این حال، برای برخی از آزمایشات مانند الکتروفورز پروتئینهای سرم، EEO بالا ممکن است مطلوب باشد و بنابراین آگاروپکتین به ژل اضافه شود.

با این حال برخی از عوامل می توانند منجر به از بین بردن این رطوبت شوند و خشکی را برای واژن به ارمغان بیاورند. همچنین، حفظ تعادل فلور واژن بسیار مهم است؛ زیرا بر هم خوردن آن سبب عدم تعادل در فلور طبیعی شده و با تحریک واژن، امکان ابتلا به بیماری و عفونت های مختلف را افزایش داده و ممکن است بوی ناخوشایندی در واژن ایجاد کند. همانند تمام انواع الکتروفورز، ممکن است حالت اصلی مولکولها و ساختار مرتبه بالاتر مولکولها حفظ شوند. پس بهتر است پیش از استفاده از ژل را تمیز بشویید. به این خمیر حاصل شده چند قطره عسل اضافه کنید و آن را روی پوست صورت مالیده و بعد از ۱۵ دقیقه صورت خود را با آب سرد بشویید. اختلالات نعوظ از جمله مشکلات و ناتوانیهای جنسی است که در بیش از نیمی از جمعیت آقایان به ویژه بعد از 50 سالگی مشاهده میشود. افزایش غلظت آکریلآمید باعث کاهش اندازه منافذ بعد از پلیمریزاسیون میشود. اندازه منافذ ژل 1 درصد از 100 نانومتر تا 200 الی 500 نانومتر برآورد شده است و مقاومت آن به ژلهای رقیق 0/15 درصد اجازه میدهد تا برای ژل الکتروفورز مناسب باشند. ژل 0/9 درصد آگارز، منافذی دارد که برای ورود باکتریوفاژ T4 به اندازه کافی بزرگ هستند.

دیدگاهتان را بنویسید